• bg1

  XY Tower với tư cách là một doanh nghiệp hàng đầu của huyện chúng tôi, lãnh đạo huyện rất coi trọng và yêu cầu nghiêm ngặt việc quản lý sản xuất & năng lực sản xuất & bảo vệ môi trường của nhà máy.

  Nói chung, anh ta sẽ đưa nhóm của mình đến Tháp XY để kiểm tra hai lần một năm.

  Người phụ trách công ty cho biết, tuân thủ khái niệm chia sẻ và cùng có lợi, tháp sắt của Trung Quốc, nơi gánh vác nhiệm vụ cải cách quan trọng, đã tìm cách bố trí nhanh chóng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tăng cường chia sẻ tài nguyên dựa trên nền tảng của chính họ. địa điểm, tháp sắt và các tài nguyên khác, để tích cực đáp ứng nhu cầu chia sẻ của các ngành khác nhau và tạo ra giá trị lớn hơn cho toàn xã hội.

newsq
news5
new2
news2

Thời gian đăng: Mar-12-2020